Welcome to the Frontpage

Subvencije za zapošljavnje nezaposlenim licima

 

Na osnovu sporazuma br. 0040-101-53/2011 od 23.03.2011.godine o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja, između Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada Valjeva, Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Valjevo u saradnji saGradom Valjevom

 

Opširnije...

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije

Na osnovu sporazuma  br. 0040-101-53/2011 od 23.03.2011.godine o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja,  između Nacionalne službe za zapošljavanje i Grada Valjeva,  Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Valjevo u saradnji sa  Gradom Valjevom   R A S P I S U J U 

Opširnije...

Javni poziv za dodelu subvencija

Na osnovu Sporazuma br.0040-101-53/2011 od 23.03.2011.g. o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja zaključenog između Nacionalne službe i grada Valjeva za 2011.godinu, Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Valjevo i Grad Valjevo raspisuju

Opširnije...

Sajam zapošljavanja

Prolećni Sajam zapošljavanja u organizaciji NSZ Filijale Valjevo, biće održan 21.04.2011 godine u Hotelu "Grand" sa početkom u 10 časova. Potrebna zanimanja:

 

  • Građevinski tehničari,
  • bravari,
  • mašin bravari,
  • metalostrugari,
Opširnije...

Časopis "Poslovi"

Prvi koraci do posla

 

Radna sveska