Welcome to the Frontpage

kzm.gif

Evropski volonterski servis

Pozivamo Vas da uzmete učešće u aktivnosti koju Kancelarija za mlade realizuje u saradnji sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde.
U PETAK 13. NOVEMBRA, u 12 č. U SALI GRADSKOG VEĆA 
biće organizovan okrugli sto na temu EVROPSKOG VOLONTERSKOG SERVISA - EVS , 
a u sklopu realizacije projekta "Evropski volonterski servis - snaga saradnje"

Detaljne informacije i agendu možete videti ovde .

Najava sajma zapošljavanja

U sredu, 04. novembra 2009. god, u hotelu «Grand» od 10 do 13 sati, Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Valjevo organizuje Sajam zapošljavanja. 

Do sada je prisustvo na Sajmu potvrdilo 17 poslodavaca sa potrebama za popunjavanjem 76 radnih mesta. Reč je o zanimanjima svih profila i stepena stručnosti, osim zanimanja iz oblasti zdravstva, prosvete i građevinarstva.
Istog dana u 11 sati biće održan Okrugli sto i tom prilikom biće reči o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Navedeni Zakon će od maja 2010. god obavezivati svakog poslodavca sa 20 i više zaposlenih da prijavi u radni odnos i lica sa invaliditetom, srazmerno broju zaposlenih prema utvrđenoj skali. Pozvani su da se uključe u diskusiju predstavnici Udruženja osoba sa invaliditetom, poslodavci i predstavnici Službe za zapošljavanje.
Opširnije...

Odbrana diplomskog rada

Dana 24.09.2009 godine u prostorijama Aktiv centra održana je svečana odbrana diplomskog rada kojom je obrađeno vrlo aktuelno pitanje - ''Nezaposlenost u Valjevu i mogućnosti njenog prevazilaženja''. S obzirom da je student Željko Sofijanić učestvovao u samom projektu ''Aktiv centra'' i vrlo ozbiljno pristupio rešavanju problema koji se tiču prevazilaženja nezaposlenosti, dekan ''Fakulteta za trgovinu i bankarstvo'', Alfa univerziteta, je odobrio odbranu ovog diplomskog rada van prostorija Univerziteta, na obostrano zadovoljstvo, jer je i sam Alfa univrzitet jedan od partnera projekta ''Aktiv centra''. Ovaj diplomski rad je ocenjen najvišom ocenom od strane komisije.

Komisiju su činili: prof. dr Ana Anufrijev - prodekan Fakulteta kao predsednik komisije, prof. dr Slobodan Ćamilović - mentor i prof. dr Đorđe Pavlović - član komisije. Takođe, među prisutnima na odbrani ovog diplomskog rada je bio i Radoica Rstić, koordinator ''Fakulteta za trgovinu i bankarstvo''- Alfa univerziteta.

Rezultati ankete Aktiv Centra

 U Aktiv Centru je sprovedena anketa koju je popunilo 1000 mladih Valjevaca. Kroz anketu poseotioci su se izjašnjavali o pitanjima koja se tiču problema u zapošljavanju.  Rezultati ovog istraživanja će biti korišćeni u svrhu planiranja novih aktivnosti koje će biti usmerene na zapošljavanje mladih. Na osnovu obrađenih podataka, predstavljamo vam sledeće rezultate sprovedene ankete. Ovim putem se zahvaljujemo svima koji su odvojili vreme i popunili upitnik.

 

Opširnije...

Časopis "Poslovi"

Prvi koraci do posla

 

Radna sveska